CBDC-d: digitaalsed hundid lambarõivastes

Inimestele meeldib märkida, et valitsused edendavad innovatsiooni, eriti sõja ajal.

Samuti meeldib neile ignoreerida miljonite tapmist, mis on tavaliselt selle protsessi osa. Rääkimata uuendajatest, millest me seetõttu ilma jäime.

Valitsuse uusim “innovatsioon”, mis järgib pikka traditsiooni varastada erasektorist meie elu parandamiseks mõeldud ideid ja kasutada neid hoopis muudel vahenditel, on keskpanga digitaalsed valuutad (CBDC).

CBDC-d, mis on loodud mitte eksisteerima ühelgi füüsilisel kujul, annaksid oma keskpanga emitentidele täiesti uued volitused. Tõepoolest, suur osa manööverdustest, mida oli vaja aastatel 2008–2009, et päästa finantssüsteem maksumaksjate rahastatud päästeprogrammidega, oleks olnud palju lihtsam, kui CBDCd oleksid eksisteerinud. Aga kui lihtsam, siis kas see on majandusele tervikuna hea?

Nigel Farage ei paista nii arvavat. Ja ta on tulnud välja plaaniga valitsuse jõupingutustele vastu seista.

Küsimusele vastamiseks on oluline eristada CBDC-sid ja privaatsete hajutatud digitaalvaluutade kontseptsiooni, sealhulgas selliseid, nagu bitcoin, mis on loodud hajutatud pearaamatu tehnoloogia (DLT) abil. Mõnes mõttes on need vastandid.

Selle asemel, et pakkuda alternatiivset valuutat, on CBDC-de eesmärk enamasti muuta rahapoliitika lihtsamini rakendatavaks ja potentsiaalselt võimsamaks.

Nagu rahandusametnikud on korduvalt selgitanud, ei ole neil huvi asendada oma poliitilist kaalutlusõigust algoritmide, plokiahelate või mis tahes muu erasektori lahendusega. Hiljuti tegi Baseli Pangajärelevalve Komitee, Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS, “keskpankade keskpank”, mis asub selles Šveitsi linnas) reguleeriva haru, esimees Pablo Hernández de Cos järgmised kommentaarid. seoses DLT-ga:

DLT VÕIKS PÕHIMÕTTELISELT VÕIMALDADA ODAVAMAT, KIIREMAT JA KOHANDATUMAT FINANTSVAHENDUST. KUID SIINGI TULEB SELLISEID HÜVESID KAALUDA RISKIDEGA, KUI NEID EI REGULEERITA JA JUHITAKSE ÕIGESTI. NENDE HULKA KUULUVAD VÕIMALIKUD OHUD PANKADE VASTUPANUVÕIMELE, ÕIGUSSELGUSE PUUDUMINE DLT-DE KAUDU TEHTAVATE VARADE OSAS NING MURE RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE PÄRAST.

Finantssüsteemi reguleerivatel asutustel on halb komme seostada kõike reguleerimata rahapesu ja terrorismiga, kuigi tegelikult toimub valdav osa sellisest tegevusest turgu valitsevas pangandus- ja maksesüsteemis. Selliseid pahatahtlikke ühendusi tuleks pidada pigem omakasupüüdlikeks kui avalikes huvides.

Näib, et Inglismaa Pank jagab neid tundeid. Selle kuu alguses avaldas pank järgmise märkuse:

TRADITSIOONILISES FINANTSSÜSTEEMIS ON KRIITILISE TÄHTSUSEGA FINANTSINFRASTRUKTUUR REGULEERITUD, ET TAGADA PIISAV VASTUTUS, VASTUTUS JA KONTROLL. TULEVIKUS VÕIVAD REGULATIIVSED NÕUDED KEHTIDA KA KRIITILISTE KOLMANDATE ISIKUTE SUHTES, KES PAKUVAD ÜHENDKUNINGRIIGI FINANTSSEKTORILE MATERIAALSEID TEENUSEID (NT PILVETEENUSTE PAKKUJAD). SEEGA TEKIB KÜSIMUS, MIDA VÕIKS KAASA TUUA PLOKIAHELA ASJAKOHANE REGULATIIVNE JÄRELEVALVE, KUI SEE MUUTUKS FINANTSSÜSTEEMIS KRIITILISEMAKS INFRASTRUKTUURIKS.

PLOKIAHELAD EI MOODUSTA (VEEL) KRIITILIST FINANTSINFRASTRUKTUURI. KUID NEED VÕIVAD TULEVIKUS SELLISTEKS MUUTUDA, KUI KRÜPTOVARADE TEGEVUS JA SELLE SEOTUS LAIEMA FINANTSSÜSTEEMIGA JÄTKUB. SEEGA ON OLULINE, ET ASJAOMASED ASUTUSED LEIAKSID ÕIGUSLIKUD MEHHANISMID JA VAHENDID KOOSKÕLASTATUD TEGEVUSEKS, ET TAGADA SAMAVÄÄRSE REGULATIIVSE TULEMUSE SAAVUTAMINE.

Seega ei ole CBDC-de eesmärk pärast kasutuselevõttu olemasolevate, tsentraliseeritud ja reguleeritud rahasüsteemide väljatõrjumiseks, paberipõhiselt täielikult digitaalseks muutmiseks. Endiselt kehtivad seaduslikud maksevahendid, mis nõuavad nende maksete vastuvõtmist ja karistused võltsimise või muude pettuste eest. Rahapesu jääb ikkagi kuriteoks. Ja rahapoliitikat kontrollivad endiselt keskpangad. Tõepoolest, nende kontroll rahajõu üle kasvab.

Praegusel kujul, kuigi keskpangad määravad intressimäärasid ja viivad läbi avaturu operatsioone (nt kvantitatiivne lõdvendamine), mõjutavad need toimingud otseselt ainult pangandussüsteemi reserve, mis on juba palju aastaid olnud peamiselt digitaalne.

Jah, pankadel on küll osa füüsilist sularaha reservis, kuid see on nii väike osa nende bilansist, et sellel pole praktiliselt mingit tähtsust.

Laiem rahapakkumine, sealhulgas ringluses oleva füüsilise sularaha hulk, erinevad pangahoiuste ja laenude liigid ja mahud, kõigub koos majandustegevuse ja likviidsuseelistustega. Seega, kui 2008. aastal saabus ülemaailmne finantskriis, langetasid keskpankurid intressimäärasid ja lõid tohutult reserve, kuid see ei takistanud üldist laenukahanemist. Likviidsuseelistused tõusid, sealhulgas soov hoida enda käes suuremaid summasid füüsilist sularaha.

Arvestades, et mitu panka ebaõnnestus või tuli päästa ja intressimäärad olid langenud sisuliselt nullini, tundus füüsilise sularaha hoidmine täiesti mõistlik. Kuid see piiras keskpankade võimet lisada oma majandusele täiendavaid rahapoliitilisi stiimuleid.

Kui üks keskpank teise järel hakkas kaaluma intressimäärade langetamist täiesti negatiivsele tasemele, oli üks vahetu ja ilmselge tüsistus see, et hoiustajad püüdsid negatiivseid intressimäärasid vältida, vähendades oma pangahoiuseid füüsiliste sularahavarude kasuks. Selline hoiuste vähendamine mitte ainult ei muudaks kavandatud täiendavat stiimulit, vaid sellel oleks ka vastupidine mõju, vähendades pankade tavaliselt stabiilset hoiustajate baasi.

CBDC-d suurendavad keskpanga võimu nii heas kui halvas

CBDC-d pakuvad majandusametnikele sellele tajutud probleemile lahenduse: pärast kasutuselevõttu ei saa puhtalt digitaalset valuutat füüsiliselt välja võtta. Pole tähtis, kui keskpangad langetavad intressimäärasid alla nulli, isegi dramaatiliselt, püüdes panna säästjaid rohkem kulutama. Digivaluuta peab jääma pangandussüsteemi. See võib levida rohkem, kuna kodumajapidamised ja ettevõtted püüavad odavnevat “kuuma kartulit” mööda saata, kuid muud võimalust pole. Panga juhtimine süsteemis tervikuna muutub võimatuks.

CBDC-d annavad keskpankuritele ka de facto õiguse hoiuseid maksustada või täiendada neid stiimuliga, nagu pandeemia ajal tehti. Kuid need annaksid neile ka võimaluse hõlpsalt jälgida ja jälgida iga tehingut, olenemata tehingu tüübist ja võib-olla lisada müügi-, käibe- või tehingumaksu.

Mil määral neid uusi volitusi kasutatakse või kuritarvitatakse, on ebaselge ning raha- ja fiskaalpoliitika sellisel viisil ühendamine oleks kahtlemata poliitiline, kuid CBDC-d võimaldaksid soovi korral raha- ja fiskaalpoliitika täielikku ühtesulamist ning kodumajapidamiste või ettevõtete igasugune kõrvalehoidmine või kõrvalehoidmine väljaspool otsest vahetuskaubandust on võimatu.

Finantsprivaatsuse lõpp?

Rahaline privaatsus, mis on aastaid murenenud, kaoks täielikult. See ei tähenda, et kaitsemeetmeid ei võiks olla. Ja on viise, kuidas end kaitsta. Kuid ka siin tuleks poliitilise küsimusena otsustada, kuivõrd oleks üksikisikute tehingute ajalugu võimudele nähtav.

See viimane punkt aitab selgitada, miks valitseb majandusametnike seas palju avalikku eriarvamust selle üle, kuidas kõige paremini reguleerida erasektori digitaalseid valuutasid ja vältida nende kasutamist rahapesuks, maksudest kõrvalehoidumiseks või muuks ebaseaduslikuks majandustegevuseks. Ükskõik, kas avalikud või privaatsed, puhtalt digitaalsed valuutad jätavad lõpliku “paberijälje”, mida saab jälgida tagasi algusesse. Jah, üksikisikud saavad avalikus plokiahelas oma privaatsuse kaitsmiseks kasutada krüptograafiat, mistõttu nimetatakse bitcoini sageli krüptovaluutaks.

2021. aasta artiklis rõhutas endine CIA direktori kohusetäitja Mike Morell just seda, nimetades bitcoini “seire õnnistuseks” ja märkides, et “mure bitcoini kasutamise pärast ebaseaduslikuks rahastamiseks on märkimisväärselt ülehinnatud.”

Ta peaks teadma. Teadaolevalt jälgib CIA rahvusvahelisi finantstehinguid, kuna see püüab avastada igasuguse ebaseadusliku või muu tegevuse allikat, mida peetakse reaalseks või potentsiaalseks, kaugeks või vahetuks ohuks Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule, ja võimalusel luua seoseid nii riiklike kui ka valitsusväliste osalejate vahel.

CBDC-d rahvusvaheliste reservidena

Rahvusvaheline areen on CBDCde jaoks huvitav mitte ainult selle poolest, et see hõlbustaks ametiasutuste võimet jälgida piiriüleseid tehinguid, vaid ka seetõttu, et need võivad potentsiaalselt häirida olemasolevat rahvusvahelist rahakorda.

Ülemaailmne finantssüsteem keskendub endiselt USA dollarile: tasub kaaluda, kas mõne teise riigi CBDC võib pärast siseriiklikku edukat rakendamist dollari välja tõrjuda ja pakkuda uut globaalset reservi.

Arvestades, et rahvusvahelised reservide saldod on juba sisuliselt digitaalsed, ei muuda CBDC-de kasutuselevõtt selles osas mängu põhimõtteliselt. Reservid jäävad pangandussüsteemi ja neid ei „kuluta” kodumaiste füüsiliste valuutade sarnasel viisil. Pigem müüakse neid vahel kogunemise käigus mingisuguste väärtpaberite, näiteks valitsuse võlakirjade ostmiseks, või vahetatakse need mõne muu valuuta või mõnikord kulla vastu.

See, kas dollar lõpuks oma eksklusiivse rahvusvahelise reservi staatuse kaotab või mitte, sõltub muudest teguritest. Võib juhtuda, et Hiina, Venemaa, Jaapan, Saksamaa või suured naftaeksportijad väsivad lõpuks kogumast dollareid, mis näivad olevat määratud aja jooksul inflatsiooni tõttu väärtust kaotama.

Sõda Ukrainas ja sellega seotud majandussanktsioonid võivad samuti katalüüsida mõningaid muutusi rahvusvahelises rahanduskäitumises. Dollarist sõltuv kaubandus on sanktsioonide jaoks suhteliselt lihtne sihtmärk, kuid kui selle asemel kasutatakse muid valuutasid, muutub sanktsioonide jõustamine palju raskemaks. See ei tohiks kedagi üllatada, et Venemaa, Hiina, India, Türgi ja teiste poliitilised liidrid on hiljuti teinud avalikke avaldusi, et nad on otsinud aktiivselt dollarile alternatiive isegi pärast seda, kui Washington kehtestas sõjaga seotud sanktsioonid.

Kui ülalnimetatud ja teised riigid leiaksid tõepoolest vahendi, et dollarit kaubanduses täielikult vältida, tähendaks see dollari ülemaailmse rahalise rolli tõsist vähenemist. Kas dollari relvastamine võis tegelikult olla kahjulik? Kujutage ette härrad Putin, Xi, Modi ja Erdoğan, kes suunavad Napoleoni (nagu oli eilses (6.jaanuari) Fortune & Freedomiväljaandes): “Ärge kunagi katkestage ameeriklasi, kui nad eksivad!”

Dollari domineerimine on vähenemas, kuid MITTE CBDC-de tõttu

Olles kirjutanud ulatuslikult globaalse raharežiimi muutuse teemal, ei ole minu arvates praegu dollarile alternatiivi rahvusvaluutale. Kõigil neil on oma probleemid. Kui peamised kandidaadid migreeruvad tulevikus CBDC-desse, kui USA valitsus otsustab mingil põhjusel maha jääda, ei tähenda see tingimata, et dollar ei jääks domineerivaks reserviks.

Muidugi võib USA valitsus otsustada, et teda ei jäeta üldse maha, vaid pigem asuda esirinnas, et kehtestada universaalne CBDC, mis täidab kõiki kaasaegseid rahapoliitilisi rolle, sealhulgas suurema osa rahvusvahelisest rahareservi aluseks. Ühes Napoleoni ambitsioonika projektiga võiks USA valitsus lihtsalt selgitada, et kõik olemasolevad dollarijäägid konverteeritakse puhtalt digitaalseks dollariks ja et mõne kuu jooksul tuleb kogu füüsiline valuuta kontol olevate digitaalsete dollarite saldode vastu lunastada või aeguks lihtsalt väärtusetult.

Mis saab aga siis, kui pärast sellist sammu tõukaksid mitu maailma suurt riiki tagasi? Näiteks mis juhtuks, kui nad jagaksid mõnda ülalmainitud muret, sealhulgas võib-olla see, et USA valitsus kuritarvitaks oma turgu valitsevat reservipositsiooni, jättes ette õiglase turuintressimäära või rakendades ehk täiesti negatiivset dollari intressimäära de facto maks välisriigis hoitavatele dollarijääkidele?

Mõeldes, mis ei sarnane Napoleoni peaaegu puutumatuse tundega, kui ta asus Venemaale tungima, võib USA valitsus leida, et ülejäänud maailm taotleb põhjalikku kaitseviisi, leides viise dollarist sõltuvuse vähendamiseks. Võib-olla rakendavad mõned riigid isegi “põletatud maa” poliitikat, milles nad nõuavad, et kodumaised majandusagendid teeksid rahvusvahelisi tehinguid ainult mitte-dollarites.

Kindlasti oleks selline poliitika häiriv, kuid võib-olla tajuksid mõned osalejad, et nende rakendamise kulud on väiksemad kui sõltuvad mitte ainult dollarist, vaid ka uudsest dollari CBDC-st, mis paradoksaalselt andis USA Föderaalreservile globaalse üle võimu, rahalised tingimused kui kunagi varem: sellegipoolest oleks see ajal, mil USA suhteline globaalne majanduslik jõud on langenud madalaimale mõõnale alates 19. sajandist.

Kuidas on lood digitaalse kullaga?

Kui dollari roll langeb jätkuvalt, on kandidaat, kes on tõenäolisem kui ükski konkreetne CBDC, selle asemele: kuld. Kuld on ainuke tõeliselt rahvusvaheline raha, mida aktsepteeritakse kõikjal usaldusväärse väärtuse säilitajana ja millel on võimalikult tugev ajalooline kogemus, mis tagab de facto ülemaailmse rahabaasi ja klassikalise kullastandardi kohaselt ka de jureNagu väidetud raamatus The Golden Revolution, Revisited, pakub kuld globaliseerunud, mitmepolaarse maailma jaoks mänguteoreetilise rahalahenduse.

Seega, kuigi pole näha, et CBDCd muudaksid rahvusvahelist raharežiimi üksinda, oleks see tõepoolest tõeline muudatus, kui üks või mitu CBDC-d oleks mingil moel kullaga seotud. See tooks kaasa tõelise, käegakatsutava, võib-olla vastupandamatu konkurentsi dollari kui domineeriva globaalse reservi pärast.

Praeguse seisuga tundub siiski, et suurem mure on see, et CBDC-d mitte ainult ei muuda keskpankadel soovi korral negatiivsete intressimäärade rakendamist, vaid saavad ka hulga uusi kaudseid volitusi. Seega toovad need endaga kaasa laiaulatuslikud tagajärjed maksu- ja fiskaalpoliitikale, finantsprivaatsusele ja leibkondade võimele säilitada oma jõukust praeguses väga keerulises majanduskeskkonnas.

Kui jagate meie muret nende ohtude pärast, siis miks mitte heita pilk Nigel Farage’i plaanile jätta neile osa oma rikkusest kõrvale?

/Mihkel/

Konservatiiv

Telli
Saatke teade
guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Kuva kõik kommentaarid
Minu võitlus ehk tee iseendani.
 
Seda lugu kirjutades tahan ma näidata enda väikese eluloo kokkuvõtet veidi humoorikas võtmes, et poliitika on jõudnud tavainimesteni tänu infotehnoloogia arengule. Poliitikat tehes pole enam vahet, oled sa mees või naine, noor või vana, kristlane või isegi haridustase pole enam oluline. Poliitika on kolinud internetti, kus puuduvad piirid.
Võib olla teen selle looga endale poliitilise enesetapu aga ma võtaks selle riski, sest nagu Edgar Savisaar oma viimases filmis mainis: “Kui oled poliitikasse läinud tuleb sul arvestada, et ühel päeval sind armastatakse ning teisel päeval võidakse sind kividega surnuks loopida, kuid tulemas on ka kolmas päev…”
Selle loo kirjutan ka teile mu kallid Facebooki sõbrad, et selgitada teile, mis minuga viimasel ajal lahti on ja miks mu postitused on läinud väga poliitiliseks. Olen saanud hulgaliselt küsimusi ja vastuseid sellel teemal. Küll küsitakse, et kas olen saanud elektrit või lihtsalt hulluks läinud, samuti hoiatatakse, et ma sita sisse ei astuks. Kuna poliitika mõjutab meid kõiki, oleks aus minu poolt ka ennast teile avada ja rääkida asjadest, mida teavad ainult mina ja minu lähedased. Mõtisklen siis vähe sellel teemal ja loodan, et iga lugeja peale lugemist ka vaataks enda sisse ja mõtleks, mis on tema eesmärk siin maamunal.
 
Sündisin 25. juunil 1985. Mu sünd algas kohe võitlusega elu eest, sest diagnoositi soolte väärareng, mille kõrvaldamist ei oldud Nõukogude Eestis veel tehtud. Selleks kutsuti Moskvast professor, kes sooritas minu peal esmase sellise operatsiooni. Nagu mulle meeldib enda kohta öelda: “Olin kui katsejänes, tänu kellele on nüüd elus palju lapsi.” Minu raviarstiks sai doktor Ann Paal, kellele olen ma elu lõpuni väga tänulik. Operatsioonide rohkuse tõttu juba väga varases eas arvasid mu vanemad, et ilmselt sain ma ajukahjustuse, sest tegin nende meelest arusaamatuid tegusid. Kuid tagantjärgi võttes olid need juba mu esmased sammud poliitikas.
 
Mäletan aega Haapsalu Nurme lasteaias, kus terve lasteaiarühm oli minu “juhtida”. Strateegia oli lihtne. Teesklesin magamist kuni kasvatajad läksid vaikse tunni ajal kohvile. Kohe kui plats neist puhas, ajasin kõik lapsed üles ja hakkasin koosolekuga pihta. Tulemuseks oli kas vaasist nurmenukkude ärasöömine, riietega duši alla kogu rühma juhatamine, nii et pärast kogu rühm tilkus. Ei puudunud ka avalikud üritused, kus ma pidin rühmale ennast tõestama, näiteks suudlema tüdrukut, kes mulle väga meeldis. Tegin seda rühma poiste hõiskamise saatel. Korra juhtusin tantsima ilma püksata, mida ka mu ema ja kasvataja juhuslikult minu seljataga imestasid. Emal muidugi silmad häbi täis.
Esimesse klassi läksin ma aastal 1992. Kooliks oli Haapsalu 1. keskkool. Mulle ei jõudnud kohale, miks kõik lapsed peavad ilusti istuma koolipingis sirge seljaga ja kuulama, mida õpetaja klassi ees räägib. Mässaja nagu ma ka lasteaias olin, ei meeldinud mulle tookord üldse. Selle asemel et õppida, olin ma tunni ajal laua all ja mängisin autodega. See aga ei tähendanud veel, et ma ei kuulanud, mida õpetaja rääkis. Minust sai klassis “Outsider”, kuniks mind esimese klassi lõppedes koolist välja visati ja Haapsalu Sanatoorsesse Internaatkooli suunati. Olles seal esimeses klassis, võttis õpetaja Kersti Roosvald iga last personaalselt. Õpetaja imestus oli suur, kuna ma täitsin töövihikud enne teisi otsast lõpuni ära ning lugesin kõigist soravamalt. Ta ei mõistnud, mis jutt see on, et ma ei suuda õppida. Mind taheti tõsta edasi poole aasta pealt teise klassi, kuid seda ei tehtud, kuna mu vanaema arvas, et poiss juba harjunud õpetajaga ning mul aega koolis käia küll.
 
Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli siis Eestis üks paremaid koole õppemeetodite ja õppeefektiivsuse poolest. Tavakoolid tammusid endiselt nõukogudeaegses õppementaliteedis.
Kuna lastel olid kas füüsilised või vaimsed puuded, pidid õpetajad iga last õpetama personaalselt ja arendama välja just tema kõige tugvema oskuse. Võin täiesti kindel olla, et Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli selle poolest teistest koolidest vähemalt 15 aastat arengus ees. Koolis õpetati kõike eluks vajalikku. Peale tunde oli võimalus käia kõikvõimalikes ringides, milledest ma aktiivselt osa võtsin ning tänu millele olid mul hilisemad huvid teatri, rahva- kui ka peotantsu vastu.
 
Alglassides sain ka nautida isa ebaõnnestunud uraaniäri katset. Olin üleöö kooli üks kuulsaimaid lapsi. Kuulsuse oreool kestis kõik 90-ndad aastad. Alles hiljem Andres Anvelti kirjutis “Punane elavhõbe” tuletas mulle ja ühiskonnale juhtunut meelde. Inimesed olid selleks ajaks juba asja unustanud ning võtsid ta lugu kui “Seiklusjutte maalt ja merelt.”
Koolis tutvusin teiste eakaaslastega, samuti ka vanemate klassi poistekambaga, kellele meeldis nõrgematele liiga teha ning sooritada muid mittekõlbelisi tegusi. Nagu öeldakse, kui tahad ellu jääda, siis ulu koos huntidega. Ka mina pidin seisma silmitsi olukorraga – kas olen ise peksukott või ajada poliitikat, kus hundidi söönud – lambad terved. See uus sotsiaalne olukord andis mulle väga suure kogemuse tunnetada omal nahal hea ja kurja vahekorda.
Suuremaks saades mulle meeldis põhikooli kirjanduse tundides kirjutada kirjandeid. Klassijuhataja ja kirjanduse õpetaja Imbi Beek lasi alati mu kirjandeid klassi ees ette lugeda. Seda teades kirjutasin omad lood nii, et klassikaaslased, kes seda kuulasid, said alati naerda. Ka põhikooli lõpukõne oli minu teha ja koostada, sest Imbi ütles, et sinust Mario saab rahvainimene – palun, kas koostaksid selle kõne. Siis ma ei mõistnud veel selle lause tähendust, kuid ma nõustusin tema palvega.
 
Suurema osa ajast viibisin ma vanavanemate juures Haeska külas Läänemaal, sest vanemad käisid tööl ja vaheaegadel ei olnud linnas lihtsalt huvitav. Tänu sellele on mul sealsete inimestega lähedane suhe. Haeska oli ka vabaduste küla, sest seal sai teha kõike, mida linnas teha ei saanud. Kui sain 15- aastaseks, sai vanaisa heinatöö eest nõukogudeaegse külgkorviga mootorratta K-750, mida mul meeldis pidevalt ärandada. Kaks nädalat peale motika saamist pidin veetma nädala haiglas, kuna tegin mootorrattaga avarii. Avarii tulemusel lõin pea vastu puud nii kõvasti ära, et kiiver läks pooleks. Õnnetusest oli vähemalt nii palju kasu, et õpitulemused läksid korraks väga heaks. Eeldasin, et see oli tingitud löögist pähe. Haiglast välja saades klopsisin motika üles, sest tolleaegne armastus mootorrataste vastu oli väga tugev ja mind ei heidutanud üks ebaõnnestumine, vaid pigem andis mulle kogemust ja jõudu juurde.
Kohalike poistega lõime minu esimese niiöelda põrandaaluse organisatsiooni “BikersGang”. Meil oli oma põhikiri, mille juhatusega vastu võtsime, samuti oma logo. Kahjuks neist säilinud midagi ei ole. Kamba eesmärk oli sõita mootorratastega ning teha igasuguseid lolluseid, mis vähegi pähe tuli.
 
Kaitseväes teenisin logistikapataljonis Tallinnas. Oma lapsepõlve haiguse tõttu oli mul võimalus kaitseväest ära hiilida, kuid seda ma ei teinud. Hoopis vastupidi, ma lausa nõudsin, et mind sinna vastu võetakse. Arstid kehitasid õlgu ning soovisid mulle edu ning nõnda ma alustasin oma kaitseväeteenistust. Esimesed kolm päeva olid kui õudusunenägu ning mõtlesin:” Kuhu kuradi kohta ma nüüd lasin ennast paigutada.” Oli suvine aeg ja räigelt kuum. Vormis oli lausa võimatu olla. Keel surises suus, higi lahmas päevad läbi ning poisid rivis minestasid. Osad poisid oli seal olles nii šokis, et istusid taburetil ning kõigutasid oma keha nagu hullud hullumajas, ise korrutades: “Ma põgenen siit, ma põgenen siit.” Üks nooruk lõikus ennast duširuumis, et saaks ära pääseda. Tihedad külalised tubades olid allülemad, kes karjusid poiste peale ning keerasid madratsid ja kappide sisud tagurpidi. Seda tehti süstemaatiliselt. Ma valetaks, kui ütleks, et ma öösiti patja ei nutnud, kuid samas kinnitasin endale, et pean need 11 kuud vastu. Aeg läks edasi. Kui sõduri baaskursus läbitud ja ka ametid omandatud, anti meile kõigile kohustused, mida pidime täitma. Kuna olin staabi kaitsejaos, mis koosnes enamasti venelastest ja ükski nooremseersant ei olnud nõus seda allumatut jagu juhtima, anti see kohustus millegipärast mulle. Ja siis saabus minu jaoks see aeg nagu oleksin ma nõukogude armees, sest ümberringi toimus suhtlemine ainult vene keeles. Õnneks sain tänu oma varasematele elukogemustele nendega kohe sina peale ning ma olin ainuke, kelle käsku nad lõpuks täitsid ja seda ma tegin kõike eesti keeles. Teistele seersantidele, kes midagi neilt nõudsid, öeldi lihtsalt: “Ma ei saa aru!”
 
Kaitseväes sain oma esimese organiseeritud seadusliku jaojuhtimise kogemuse, samas ise olles reamehe auastmes. Kapraliks sain ma alles kaitseliidus.
 
Siin kiiresti muutuvas maailmas pead olema sa väga paindlik. Selleks olen töötanud väga erinevatel aladel, et saada kogemusi ning leida oma elu eesmärk. Kui sa elus midagi väga tahad, siis lõpuks sa selle ka saad!
Olen olnud kelner, baarman, autopesija, kohviku pidaja, Kaitseliidu valverühmas valvur, diskoteegis turvamees, laevatehases lamineerija, aurahade tehases pronseerija, kipsipaigaldaja, lagedepaigaldaja, 4×4 veoliste rajakohtunik, mööblipaigaldaja ja isegi ühe päeva Valjala sepikojas sepp.
 
2016. aastal tulin Soome, kuna Eestis elades ja töötades palk ei rahuldanud mind. Võtsin majalaenu ning ka lapsed, kes olid vahepeal sündinud, vajasid parimat. Esimesed kuud olid võõras riigis keerulised. Kolm kuud elasin isa köögis laua all koos oma elukaaslasega, kellega sai Soome teekond ette võetud. Aga ma ei andnud alla ja samm-sammult rühkisin ikka edasi ja edasi. Lõpuks elukaaslane andis alla ning läks Eestisse tagasi . Ka meie suhe läks koos temaga.
Tänu emale ja ta elukaaslasele avastasin EKRE päriselt.
 
Paljud on küsinud: “Miks just EKRE?” Mu vastus on lihtne: “Miks peaksin ma valima poliitilise ideoloogiaga parteid, mida minu vanavanemad Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast saati on piimapuki ääres kirunud?”
Peagi mõistsin, et kõik see mida ma olen elus läbi kogenud, ongi pakitud ühte formaati ehk sain poliitilise ilmutuse. Sest EKREs ongi need tavalised Eestimaa inimesed, kes oma elukogemustele tuginedes ajavad koos ühte asja – Eesti asja!