Põhjamaade ja Balti riikide süsteemihaldurite analüüsi kohaselt kujunevad lähemad päevad piirkonna elektrisüsteemis pingeliseks, mis tähendab tõenäoliselt kõrget elektri hinda, kuid tarbimise piiramise vajadust süsteemihaldurite poolt ei tohiks tekkida, teatas Elering.

//Mihkel//