Ennast suureks puhunud Venemaa naaberriik!? *** Russia`s self-inflated neighbour!?

Väljapoolt paistab Eesti suurena. Tegelikult elanikke 1,3 miljonit ja pindala 45 000 km 2 ja liberaalne valitsus tegutseb diktatuurireziimil.
Hetkel Kaja Kallase juhitud valitsus teeb kõike selleks, et suukorvistada vastasoponente, kelleks on Eesti ühiskonnas tugevalt pead tõstnud konservatiivid. Eesti elanikud on hakanud lõpuks aru saama, et pikalt Kaja Kallase juhtimisel valitsenud reformierakond on muutnud Eesti sisuliselt EL käpikuks ning reformierakond ei teeni riiki ega rahvast. Selleks, et oma võimu kindlustada, ei pea Kaja Kallase juhitud reformierakond paljuks valimistulemusi võltsida e-hääletamise näol ja istutada omad inimesi riigi kõrgematesse jõu- ja julgeoleku struktuuridesse, et vajadusel kinni mätsida oma sigadusi ning suruda läbi just reformierakonnale kasulikke seadusid. Kohtusüsteem, prokuratuur ja politsei ning peavoolumeedia on liberaalse reformierakonna käpa all. Sisuliselt on kehtestatud riigis “vaikiv ajastu”. Selle tõestuseks tooksin välja mõned silmapaistvamad artiklid konservatiivide uudiste portaalist www.uueduudised.ee, kuna Eesti peavoolumeediast objektiivseid näiteid on pea võimatu leida.

09.02.2022
“Henn Põlluaas: Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson käis Moskvas Eesti riiki
reetmas”

Samal ajal kui me seisame Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest ning nõuame NATO-lt, USA-lt ja Euroopa riikidelt üksmeelt seista vastu Kremli nõudmistele ja väljapressimistele, käivad Reformierakonna poliitikud meid Moskvas maha müümas. Ja seda vahetult peale 02. veebruaril tähistatud Tartu Rahu 102. aastapäeva.
Reformierakonna juhatuse liige, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Moskvas Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Grigori Karassiniga (endine asevälisminister), kellelega arutas loobumist Eestile kuuluvatest Tartu rahulepinguga kuuluvatest aladest.
Meenutagem, et seesama isik kaitses 2008. aastal Venemaa agressiooni Gruusia vastu ja nimetas „küüniliseks, arusaamatuks ja ebaloogiliseks“ Balti riikide ja Poola avaldust, milles tauniti Venemaa tegevust. Samuti on ta ähvardanud Ukrainat oma territoriaalse terviklikkuse kaitsmise eest relvajõul, väitnud, et Kremli kaasmaalaste poliitikal ei ole midagi pistmist nn viienda kolonni tekitamise ega selle ärakasutamisega jne.
Väliskomisjon nõustus Mihkelsoni lähetusega Moskvasse osalemaks Eesti saatkonnas toimuval üliõpilaste ümarlaual, et selgitada neile käimasoleva kriisi olemust ja selle põhjusi. Samuti kohtumiseks tagakiusatud Memoriaali ja võimalusel ka opositsiooni liikmetega.
Mitte keegi ei andnud talle mandaati kohtuda Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Grigori Karassiniga, ammugi tõstatada Eesti-Vene piirilepingu teemat, kinnitada Eesti valmisolekut selle sõlmimiseks ning loobumiseks okupeeritud ja annekteeritud Petserimaast ja Narva tagustest aladest. Mihkelson ei küsinud selleks mandaati, piirilepingu teema ei olnud väliskomisjonis isegi mitte arutusel.
Mihkelsoni lömitamine Kremli ees, arutu soov anda agressorile vabatahtlikult ja tasuta ära
Saaremaa suurune maa-ala on absurdne ja mõistusevastane. Eriti tänase olukorras, kus Kreml ähvardab vallandada suur sõda Euroopas ja on korduvalt väljendanud oma vaenulikkust Eesti suhtes. Samasuguse kollaborantliku ja Kremli huvides oleva ettepanekuga on juba varem välja tulnud ka välisminister Liimets ja peaminister Kaja Kallas.
Marko Mihkelsoni ei käinud Moskvas visiidil mitte eraisikuna, vaid kui väliskomisjoni esimees. Tema poolt omavoliliselt esitatud üleskutse Vene Duuma Väliskomisjoni esimehele ja väljendatud valmisolek piirilepingu ratifitseerimiseks kahjustab Eesti riiklike ja rahvuslikke huve ning diskrediteerib ka Riigikogu kui sellist. Vähe sellest, et me ei näe koalitsiooni poliitikute poolt vähimatki soovi seista Eesti territoriaalse terviklikkuse ees, sätestab karistusseadustik, et igasugune Eesti territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud tegevus on võrdväärne riigireetmisega.
Meid Moskvas maha müümas käinud väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson peab astuma tagasi. Ja loomulikult ka kogu silmakirjalik ja Kremli huve esindav valitsus.

11.05.2022
“Korruptsioonivalitsus õigustab oma nime: haridusminister Kersna kuritegu olevat sooritatud õilsatel eesmärkidel”

Reformierakonna valitsemise ajal kaugeneb Eesti suurte sammudega õigusriigist, sest oravapoliitikute arvates õigustab väidetav vajadus haridusminister Kersna seadusrikkumisi, mille eest näeb karistusseadustik ette karme karistusi.
Kolmapäevases Riigikogu infotunnis esitas EKRE saadik Kert Kingo järgmised faktid: “Minister Kersna sõlmis eelmise aasta oktoobrikuus osaühinguga Selfdiagnostics summale 5,1 miljonit eurot kiirtestide soetamise, ilma et oleks ühegi teise ettevõtte poole pöördunud. Sellist tegevust nad nimetasid ise välja kuulutamata läbirääkimistega riigihankeks. Umbes kuu aega hiljem soetati n-ö raamlepingu alusel kiirteste osaühingult Medesto Logistics summas 2,4 miljonit eurot. Kas ka seda nimetati välja kuulutamata läbirääkimistega hankemenetluseks ehk seaduslikku hanget ei korraldatud. Selle aasta jaanuaris laiendas minister raamlepingut ehk suurendas summat osaühingult ja soetas tellis osaühingult Medesto Logistics uuesti teste, seekord summas 1,2 miljonit eurot. Kõigi
eelnimetatud tehingutega tegelikult rikuti riigihangete seadust.
Karistusseadustiku § 300 sätestab karistused riigihangete teostamise nõuete rikkumise puhul ja selle kohaselt on riigihankemenetluse nõuete rikkumise eest menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil, samuti seaduse kohaselt nõutavat riigihankemenetlust korraldamata hankelepingu sõlmimise eest eelise andmise eesmärgil karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus.”
Kert Kingo küsis: “Arvestades, et te ise olete ju ka advokaat ja juriidilise haridusega, te teate, et seadused kehtivad igal ajal, sõltumata olukorrast ja mitte valikuliselt. Kuna vastavalt põhiseaduse §- le 93 esindab peaminister Vabariigi Valitsust ja juhib selle tegevust, siis küsin: kas te teete minister Kersna süülise tegevuse kohta uurimiskomisjonile avalduse? Kuna on oodata teadet haridus- ja teadusminister Liina Kersna tagasiastumisest?”
Juriidilise haridusega peaminister Kaja Kallas usub siiski, et eesmärk pühitseb abinõu ja sel juhul pole vaja seadusi järgida.
“Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirele tegutsemisele said koolid peale koolivaheaega kiirtestid, mis tuvastasid esimesel nädalal üle tuhande võimaliku viirusekandja. Vastasel juhul oleksid koolid tulnud suunata distantsõppele. Me teame seda, et distantsõpe on mõjunud lastele väga rusuvalt, samuti on ta mõjunud raskelt tegelikult vanematele. Tänu testimisele said nii koolid kui ka huviharidus olla maksimaalselt avatud ka läbi erinevate viiruslainete, sellepärast et pidevalt lapsi testiti kodudes kiirtestidega, mis koolidest anti kaasa, kolm korda nädalas, kaks korda nädalas. Sellel on oluline mõju nii laste vaimsele tervisele kui ka õpitulemustele. Tänu sellele testimisele said ennast turvaliselt tunda nii õpetajad kui ka õpilased ja lapsevanemad. Haiged lapsed jäävad koju. Väga palju oli tõesti sellist olukorda, kus lapsel ei olnud mingeid sümptomeid, aga ometi ta seda viirust kandis. Kui ta jäi koju, siis ta ei andnud seda viirust omakorda edasi.
Haridus- ja Teadusministeerium ja minister tegutsesid piiratud ajaruumis, heas usus, et täidetakse kehtivat õiguskorda, ja eesmärgiga, et haridus oleks turvaliselt avatud kõigile ka peale koolivaheaega. Nii et tõesti, tagantjärgi on väga hea kõike hinnata, aga sellel hetkel, kui sa seal olukorras oled, siis kaalul oli see, et koolid lähevad kinni, lapsed lähevad jälle distantsõppele või siis see, et me saame kiirtestidega tegelikult haiged lapsed või viirust kandvad lapsed võimalikult kiiresti välja selekteerida ja koolid saavad olla turvaliselt lahti,” teatas Kaja Kallas.

Seega siis võib rahapesuerakonna peaministri arvates laste ja kooli nimel teha ka kriminaalkuritegusid, mille eest on seaduses ette nähtud ka vanglakaristus. Kuivõrd aga reformierakond ja Kaja Kallas moodustas enam kui aasta eest oma valitsuse värskelt
korruptsioonisüüdistuse saanud erakonnaga, siis pole imestada, et kuritegude õigustamine jätkub ja korruptsioon on saanud sellele koalitsioonile loomulikuks. Kui minister ei pea seadustest kinni, siis pole mõtet seda ka ühiskonnalt oodata.

28.10.2022
“Meedia: reformierakondlane Marko Mihkelson tegi lapseealisest alastifotosid”

Meedia tegi avalikuks, et riigikogu saadik, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) tegi mõne aasta eest lapseealisest alastifotosid. Postimees kirjutas, et Mihkelson tegi lapseealisest alasti või napis riietuses pilte.
“Näha oma väikesest lapsest niisuguseid fotosid – selleks ei valmista ükski lapsevanem end ette ega kavanda, mis ta teeks, juhul kui näeks,” ütles vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, kelle kliendi hagi Mihkelsoni vastu kohtus menetleti. Samas oli üks lapse vanematest fotode tegemisest teadlik ja sellega nõus.
Ometi Marko Mihkelsoni suhtes kriminaalmenetlust ei algatatud, tegemist oli tsiviilküsimusega. Kõik asjakohased menetlused on olnud kinnised ja Mihkelson ise ajakirjandusele kommentaaride andmisest keeldus. Mägi-Rohtmets lisas, et kohtumenetlus on lõppenud ja ta ei saa täpselt öelda, mis lahenduseks sai. Postimehele teadaolevalt lepiti kokku, et alaealisi lapsi Mihkelson enam sellisena pildistada ei tohi. Asjaga tegelenud ametid ei leidnud, et Mihkelson oleks tahtlikult valmistanud lapsest erootilist või
pornograafilist teost. Pigem olevat riigikogulase pildid tehtud eksimuses, mänguhoos. Postimehele teadaolevalt ei ole tuvastatud ka seksuaalset väärkohtlemist ega muud kriminaalset tegu. Marko Mihkelson kuulus 2001. aastast erakonda Res Publica ning seejärel erakonda Isamaa ja Res Publica Liit. 26. juunil 2017 teatas ta, et lahkub erakonnast. 4. septembril 2018 astus ta Reformierakonda.
1990-ndatel, juba enne poliitikasse tulemist, oli ta Postimehe korrespondent Moskvas, hiljem Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor.
Mihkelson kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et tegemist on manipulatsiooniga, mis “puudutab sassis peresuhteid kõige räpasemas vormis” ja meediale on lekitatud ema tehtud fotosid lapsest.

01.11.2022
“Mart Helme kirjas europarlamendile: ”Keit Pentus-Rosimannusel pole audiitorina töötamiseks laitmatut mainet ega erialast kvalifikatsiooni”

Riigikogu liige Mart Helme (EKRE) saatis Euroopa Parlamendile kirja, milles soovitab enne Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikoja liikmeks kinnitamist tutvuda kolme probleemse aspektiga.
„Soovimata sekkuda europarlamendi otsusesse pean oluliseks, et saaksite oma valikut tehes olla võimalikult hästi informeeritud,” seisab kirjas. Kirjas juhitakse tähelepanu, et ajal, mil Eesti valitsus Pentus-Rosimannuse kandidatuuri heaks kiitis, oli ta valitsuse liige, kandes rahandusministri portfelli.
„Vastavalt Eesti seadustele on keelatud isikutel osaleda otsustusprotsessis, mis toovad neile isiklikku kasu. On selge, et Keit Pentus-Rosimannus on nimetatud keeldu rikkunud. Ta rikkus toimingupiirangu keeldu teadlikult, tahtlikult ja süsteemselt,“ seisab kirjas.
Teiseks osutab Helme, et kontrollikoja liikmelt eeldatakse laitmatut mainet, kuid Keit Pentus- Rosimannus seda nõuet ei täida.

„Tema, tema abikaasa ja tema isa on seotud väga laialdast ühiskondlikku kõlapinda saanud kohtusaagaga, kus teda ja tema lähedasi süüdistati firma pankrotistumises, pankrotipesast ebaseaduslikult raha välja kantimises ning võlausaldajate teadlikus kahjustamises. Kohus kestis pikki aastaid, Keit Pentus-Rosimannus jäi osaliselt süüdi alamas astmes ja ringkonna astmes, kuid kõrgem kohtuaste saatis asja uuesti arutamiseks alamasse astmesse ning selleks ajaks olid mitmed asitõendid hävinenud,” seisab kirjas.
“Väärib märkimist, et asitõendite kadumine ja hävitamine toimus riigiametites ajal, kui tema erakond oli võimul. Sellest hoolimata ilmnes kohtusaaga käigus äärmisel inetuid fakte, muu hulgas oli Keit Pentus-Rosimannus seotud 200 000 euro sularaha kõrvaldamisega pankrotis firma arvetelt ning seotud fiktiivsete laenulepingute tagantjärgi vormistamisega, et sularaha eemaldamist varjata.
On selge, et hoolimata pika kohtupidamise lõpus tehtud õigeksmõistvast otsusest ei ole Keit Pentus- Rosimannusel laitmatut mainet.“

Kolmanda aspektina toob kiri esile, et kontrollikoja liikmelt eeldatakse audiitori kogemust: „Keit Pentus-Rosimannus pole mitte kunagi mitte ühelgi moel töötanud audiitorina või auditeerimistegevusega soetud ametis.“

24.11.2022
“EKRE tegi ettepaneku kutsuda Raimond Kaljulaid Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasi”

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Henn Põlluaas saatis teistele parlamendierakondadele kirja, milles teeb ettepaneku kutsuda ametist tagasi Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid.
Põlluaas juhtis kirjas tähelepanu, et ärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellele on esitatud kahtlustus enam kui poole miljardi euro suuruses krüptoraha kelmuses ja rahapesus, olid 2019. aasta europarlamendi valimistel Raimond Kaljulaidi suurimad toetajad, annetades kampaaniaks 25 000 eurot.
„Ei ole mõeldav, et Riigikogu riigikaitsekomisjoni juhib isik, keda toetavad rahvusvahelise haardega kurjategijad. Riigikaitsekomisjon tegeleb Eesti Vabariigi, NATO ja teiste meie liitlaste kaitsevaldkonna küsimustega, omab ja käsitleb salastatud teavet ning võtab vastu olulisi riigikaitselisi otsuseid. Komisjoni liikmete, eriti selle esimehe suhtes, kehtivad kõrgendatud nõuded. Nii otsesed kui ka kaudsed seosed rahvusvaheliste kurjategijatega kujutavad endast selget julgeolekuriski ja kahjustavad Eesti mainet meie liitlaste silmis,“ ütles Põlluaas.

„Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Raimond Kaljulaidi avalikkusele antud selgitused ei ole olnud piisavad ning näitavad tema suutmatust hinnata olukorda ja oma vastutust adekvaatselt ning ka seda, millised võivad olla tema rahastajate võimalikud motivatsioonid. Eriti aktuaalne on see praegu, mil Venemaa peab sõda Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse hävitamiseks ning tegeleb mõjutustegevusega teiste riikide, sealhulgas Eesti vastu.“ Põlluaasa sõnul ei pea EKRE fraktsioon võimalikuks Raimond Kaljulaidi jätkamist komisjoni esimehena.

08.12.2022
““Salastatud 75 aastaks!” Peeter Ernits: ”Liina Kersna testihanke info saab avalikuks siis, kui ta on 117-aastane”

EKRE Riigikogu saadik ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Peeter Ernits avab “avatud” riigi salastamiste jõhkra tausta.
“Kuigi me pidime eile riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutama endise haridusministri Liina Kersna seaduserikkumisi COVID-19 kiirtestide riigihangete läbiviimisel, jäi istung ootamatult ära. Ärajäämise põhjuseks oli valitsuselt tulnud kiri. Šokeeriv oli aga tempel kirja nurgal. See teatas, et ülekuulamise materjalid ja teised asjasse puutuvad dokumendid tuleb salastada kuni 5. detsembrini 2097, teiste sõnadega 75 aastaks. Te loete õigesti – seitsmekümne viieks aastaks. Mul kukkus kirja nähes suu lahti. Mis toimub?
75 aastaks salastatakse Eesti riigi kõige suuremad saladused. Näiteks inimeste nimed, kes Kaitsepolitseiameti ja välisluurega koostööd teevad. Riigikaitse plaanid on salastatud vaid 50 aastaks.
Erikomisjoni liikmena oli mul täna võimalik Liina Kersna väärteomenetluse lõpetamise protokolli lugeda. Menetlus puudutab karistusseadustiku kahte paragrahvi, millest esimene käsitleb usalduse kuritarvitamist, teine aga toimingupiirangute rikkumist eriti suures ulatuses (7,5 miljonit) ja võib süüdimõistmise korral inimese kuni viieks aastaks trellide taha viia. Kahjuks ei saa ma protokolli sisust teile enne 2097. aasta 5. detsembrit rääkida.
Liina Kersna on siis 117-aastane ja ma ei ole kindel, kui paljusid teist tema tegemised siis enam huvitavad.
Meil armastatakse suure suuga rääkida, kui avatud Eesti on. Tegelikkus on kahjuks sootuks teistsugune. Te ei kujuta ette, kui palju on meil kõikvõimalikke salastatud dokumente. Neid on üüratutes kogustes ja kuhjade kaupa laotatuna laiali miljonitele lehekülgedele. Igaühel neis on mingi salastamise tempel nurga peal. Kõige enam on selliseid pabereid, mis kannavad nurgal AK märget. Nende sisu peab jääma saladuseks vähemasti viieks aastaks. Aga kergesti võib see pikeneda veel viis aastat…
Neis paberites on varjul info nii Estonia huku, jäägrikriisi, VEB-fondi, Tallinna Sadama korruptsiooniloo ja paljude-paljude teiste sündmuste kohta. Aga veel rohkem on need paberid täidetud informatsiooniga mis ei peaks üldse salastatud olema.
Peaministriks saades üritas Kaja Kallas koroonainfo salastada. Ja nüüd siis Kaja sõbranna Liina Kersna kohutav saladus. Eesti riik on Kaja Kallase kindlates kätes.”

//Konservatiivne Mõtiskleja//

***

From the outside, Estonia looks big. In fact, it has 1.3 million inhabitants and covers an area of 45 000 km2, and the liberal government operates under a dictatorial regime.
The current government, led by Kaja Kallas, is doing everything to muzzle its opponents, the conservatives, who have raised their heads strongly in Estonian society. The people of Estonia have finally begun to realise that the Reform Party, which has been in power for a long time under the leadership of Kaja Kallas, has essentially turned Estonia into a pawn of the EU, and that the Reform Party does not serve the country or the people. In order to consolidate its power, the Reform Party led by Kaja Kallas does not think it too much of falsifying the election results in the form of e- voting and planting its own people in the country`s higher power and security structures, so that, if necessary, it can put a stop to its own evil deeds and push through laws that benefit the Reform Party. The judiciary, the prosecutor`s office and the police, as well as the mainstream media, are under the thumb of the liberal Reform Party. In essence, an era of “silence” has been established in
the country. As proof of this, I would like to point out some of the more prominent articles on the conservative news portal www.uueduudised.ee, as it is almost impossible to find objective examples of the mainstream media in Estonia.

09.02.2022
“Henn Põlluaas: Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Riigikogu Marko Mihkelson went to Moscow to betray Estonia”

While we are standing up for the territorial integrity of Ukraine and demanding unity from NATO, the US and European countries to stand up to the Kremlin`s demands and blackmail, Reform Party politicians are in Moscow selling us out. And this on the eve of the 102nd anniversary of the Peace of Tartu on 2 February.
Marko Mihkelson, a member of the Reform Party`s leadership and chairman of the Foreign Affairs Committee of the Riigikogu, met with Grigory Karassin (former deputy foreign minister), head of the Foreign Affairs Committee of the Russian Federation Council, in Moscow, with whom he discussed Estonia`s renunciation of the Tartu Peace Treaty territories. Let us recall that the same person defended Russia`s aggression against Georgia in 2008 and described as “cynical, incomprehensible and illogical” a statement by the Baltic States and Poland condemning Russia`s actions. He has also threatened Ukraine for defending its territorial integrity by force of arms, claimed that the policy of his Kremlin compatriots has nothing to do with the creation of the”fifth column” or its exploitation, etc.
The Foreign Affairs Committee agreed to send Mihkelson to Moscow to take part in a round table of students at the Estonian Embassy to explain the nature of the current crisis and its causes. It also agreed to meet with the persecuted Memorandum and possibly members of the opposition.
No one gave him a mandate to meet with the head of the Foreign Affairs Committee of the Russian Federation Council, Grigory Karassin, let alone to raise the issue of the Estonian-Russian border agreement, to confirm Estonia`s readiness to conclude it and to give up the occupied and annexed territories behind Petserima and Narva. Mihkelson did not ask for a mandate to do so, the issue of the border treaty was not even discussed in the Foreign Affairs Committee. Mihkelson`s fawning in front of the Kremlin, his unreasonable desire to voluntarily give away an area the size of Saaremaa to the aggressor free of charge, is absurd and unreasonable. Particularly in today`s situation, when the Kremlin is threatening to unleash a major war in Europe and has repeatedly expressed its hostility towards Estonia. Foreign Minister Liimets and Prime Minister Kaja Kallas have already come up with a similar collaborationist proposal in the Kremlins interests.

Marko Mihkelsoni did not visit Moscow as a private citizen, but as chairman of the foreign affairs committee. His arbitrary appeal to the Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Russian Duma and his expressed willingness to ratify the border treaty undermines Estonia`s national and national interests and discredits the Riigikogu as such. Not only do we not see the slightest willingness on the part of the politicians in the coalition to stand up for Estonia`s territorial integrity, but the Penal Code states that any action against Estonia`s territorial integrity is tantamount to treason.
The chairman of the Foreign Affairs Committee, Marko Mihkelson, who sold us out in Moscow, must resign. And, of course, the whole hypocritical and Kremlin-serving government.

11.05.2022
“Corruption government justifies its name: Education Minister Kersna`s crime was allegedly committed for nefarious purposes”

Under the Reform Party government, Estonia is moving away from the rule of law in leaps and bounds, as slave politicians claim that the alleged need justifies Minister of Education Kersna`s violations of the law, for which the Penal Code prescribes harsh penalties.
In Wednesday`s Riigikogu Question Hour, EKRE MEP Kert Kingo presented the following facts: “Minister Kersna signed a contract with the private company Selfdiagnostics in October last year for the purchase of high-speed tests for €5.1 million, without approaching any other company. The Commission had not even contacted any other company to carry out this operation, which they themselves called an unadvertised negotiated procurement. A month or so later, a “framework contract” was concluded for the purchase of rapid tests from Medesto Logistics for €2.4 million.
Whether this was also called an unadvertised negotiated procedure, i.e. no legal procurement was carried out. In January this year, the minister extended the framework contract, i.e. increased the amount from the subcontractor, and again ordered tests from the subcontractor Medesto Logistics, this time for €1.2 million. All of the above transactions were in fact in breach of public procurement law.
Section 300 of the Penal Code lays down penalties for breaches of the requirements for the performance of public procurements and provides that the penalty for breaching the requirements of the public procurement procedure with a view to conferring an advantage on a participant in the procedure, as well as for awarding a contract with a view to conferring an advantage without carrying out the public procurement procedure required by law, is a fine or imprisonment for up to five years.”

Kert Kingo asked: “Given that you yourself are a lawyer and have a legal education, you know that the law applies at all times, regardless of the situation and not selectively. Since, according to Article 93 of the Constitution, the Prime Minister represents the Government of the Republic and presides over its activities, I ask you: will you make a statement to the Committee of Inquiry about Minister Kersna`s culpable conduct? When is the resignation of the Minister of Education and Research, Liina Kersna, expected?”
However, Prime Minister Kaja Kallas, who has a legal education, believes that the end justifies the means, and in this case there is no need to follow the law.
"Thanks to the swift action of the Ministry of Education and Research, schools received rapid tests after the school holidays, which identified more than a thousand potential virus carriers in the first week. Otherwise, schools would have had to resort to distance learning. What we do know is that distance learning has had a devastating effect on children, and it has also had a serious effect on parents.
Thanks to the testing, both schools and recreational education were able to be as open as possible through the various waves of viruses, because children were constantly being tested in their homes with the rapid tests that were given out by the schools, three times a week, twice a week. This has a significant impact on children`s mental health as well as on their academic performance. Thanks to this testing, teachers as well as pupils and parents felt safe. Sick children stay at home. Indeed, there were very many cases where a child had no symptoms, yet carried the virus. If he stayed at home, he did not pass on the virus.
The Ministry of Education and Science and the Minister acted within a limited timeframe, in good faith to comply with the existing legal framework and with the aim of ensuring that education is safely open to all, even after school holidays. So really, it is all very well to judge everything in hindsight, but at that moment, when you are in that situation, what was at stake was that schools would close, children would go to distance learning again, or that we could use rapid tests to actually screen out sick children or children with the virus as quickly as possible and schools could be safely open,” Kaja Kallas stated.
So then, according to the Prime Minister of the Money Laundering Party, criminal offences can also be committed in the name of children and schools, for which the law also provides for prison sentences. However, given that the Reform Party and Kaja Kallas formed their government more than a year ago with a party that has just been accused of corruption, it is no wonder that the justification of crimes continues and corruption has become natural for this coalition.
If a minister does not abide by the law, there is no reason to expect society to do the same.

28.10.2022
“Media: reform party member Marko Mihkelson took nude photos of a child”

The media has revealed that Marko Mihkelson (Reform Party), a member of the State Duma and chairman of the Foreign Affairs Committee, took nude photos of a child a few years ago. Postimees wrote that Mihkelson had taken nude or scantily clad pictures of the child. “Seeing such photos of your small child – no parent prepares for that or plans what they would do if they saw it,” said Maria Mägi-Rohtmets, a lawyer whose client`s lawsuit against Mihkelson was pending in court. However, one of the child`s parents was aware of the photos and agreed to them being taken.
However, no criminal proceedings were brought against Marko Mihkelson, the case was a civil matter. All the relevant proceedings have been closed and Mr Mihkelson himself refused to comment to the press.
Mägi-Rohtmets added that the court proceedings are over and she cannot say exactly what the outcome was.
According to Postime, it was agreed that Mihkelson will no longer be allowed to photograph underage children as such. The authorities involved in the case did not find that Mihkelson had intentionally produced an erotic or pornographic work of art of the child. Rather, the pictures of the MEP were said to have been taken by mistake, in a playful mood. As far as the Postman is aware, no sexual abuse or other criminal act has been established.
Marko Mihkelson belonged to the Res Publica party since 2001 and then to the Isamaa ja Res Publica Liit party. On 26 June 2017, he announced that he was leaving the party. On 4 September 2018, he joined the Reform Party.

In the 1990s, even before entering politics, he was a correspondent of the Postimehe in Moscow, and later director of the Baltic Centre for Russian Studies.
Mihkelson later wrote on social media that it was a manipulation that “touches on messy family relations in the dirtiest form” and that photos of the child taken by the mother had been leaked to the media.

01.11.2022
“Mart Helme in a letter to the European Parliament: “Keit Pentus-Rosimannus does not have the impeccable reputation or professional qualifications to be an auditor””

Member of the Riigikogu Mart Helme (EKRE) has sent a letter to the European Parliament in which he recommends that three problematic aspects be examined before confirming Keit Pentus- Rosimannus as a member of the European Court of Auditors.
“Without wishing to interfere in the decision of the European Parliament, I consider it important that you are as well informed as possible when making your choice,” the letter reads. The letter points out that at the time the Estonian government approved the nomination of Mr Pentus-Rosimannus, he was a member of the government, holding the portfolio of Minister of Finance.

“According to Estonian law, it is forbidden for individuals to participate in decision-making processes that benefit them personally. It is clear that Keit Pentus-Rosimannus has violated this prohibition. He has violated the prohibition of restraint of action knowingly, intentionally and systematically,” the letter says.
Secondly, Helme points out that a member of the Court of Auditors is expected to have an impeccable reputation, but Keit Pentus-Rosimannus does not meet this requirement.
“She, her husband and her father have been involved in a widely publicised court case in which she and her relatives were accused of bankrupting a company, illegally withdrawing money from the bankruptcy estate and knowingly harming creditors. The trial lasted for many years, Keit Pentus- Rosimannus was partially convicted in the lower court and the district court, but the higher court sent the case back to the lower court for retrial, by which time many of the evidence had been destroyed,” the letter says.
“It is worth noting that the disappearance and destruction of evidence in state offices took place while his party was in power. Despite this, the court case revealed some extremely ugly facts, including that Keit Pentus-Rosimannus was involved in the removal of €200,000 in cash from the accounts of a bankrupt company, and was involved in the backdating of fictitious loan agreements to conceal the removal of cash. It is clear that, despite the acquittal at the end of a long trial, Keit Pentus-Rosimannus does not have an unblemished reputation.”
Thirdly, the letter points out that a member of the Court of Auditors is expected to have experience as an auditor: “Keit Pentus-Rosimannus has never worked in any capacity as an auditor or in any profession related to auditing.”

24.11.2022

“EKRE proposed to recall Raimond Kaljulaid from the position of the Chairman of the National Defence Committee of the Riigikogu”

The Chairman of the Estonian Conservative People`s Party (EKRE), Henn Põlluaas, has sent a letter to the other parliamentary parties proposing the recall of Raimond Kaljulaid as Chairman of the National Defence Committee of the Riigikogu.
In the letter, Põlluaas pointed out that businessmen Ivan Turygin and Sergei Potapenko, who are suspected of more than half a billion euros in cryptocurrency fraud and money laundering, were Raimond Kaljulaid`s biggest supporters in the 2019 European Parliament elections, donating 25 000 euros to the campaign.
“It is inconceivable that the Riigikogu`s National Defence Committee is chaired by a person who is supported by criminals with an international dimension. The National Defence Commission deals with defence issues of the Republic of Estonia, NATO and our other allies, holds and handles classified information and takes important defence decisions. The members of the Commission, in particular its Chairman, are subject to high standards. Both direct and indirect links with international criminals pose a clear security risk and damage Estonia`s reputation in the eyes of our allies,” said Põlluaas.
“The explanations given to the public by Raimond Kaljulaid, a member of the Social Democratic Party, have not been sufficient and show his inability to adequately assess the situation and his responsibilities, as well as the possible motivations of his donors. This is particularly relevant at a time when Russia is waging a war to destroy Ukraine`s independence and territorial integrity and is engaged in acts of influence against other countries, including Estonia.”
According to Põlluaasa, the EKRE group does not consider it possible for Raimond Kaljulaid to continue as chairman of the commission.

08.12.2022
“”Classified for 75 years!” Peeter Ernits: “Liina Kersna`s test application information will be made public when she is 117 years old”

Peeter Ernits, Member of the Estonian People`s Party (EKRE), Member of the Riigikogu and member of the Special Committee on Budgetary Control, opens up on the brutal background of the “open” state secrecy.
“Although we were supposed to discuss yesterday in the Special Committee on Budgetary Control the violations of the law by the former Minister of Education Liina Kersna in the public procurement of COVID-19 rapid tests, the session was unexpectedly cancelled. The reason for the cancellation was a letter from the government. What was shocking was the stamp on the corner of the letter. It stated that the materials of the interrogation and other relevant documents were to be classified until 5 December 2097, in other words for 75 years. You read that right – seventy-five years.
My mouth dropped open when I saw the letter. What is going on?

For 75 years, Estonia`s biggest secrets will be kept secret. For example, the names of people who cooperate with the Defence Police Board and foreign intelligence. National defence plans are classified for only 50 years.
As a member of the Special Committee, I was able today to read the minutes of the termination of the misdemeanour proceedings against Liina Kersna. The proceedings relate to two sections of the Penal Code, the first of which concerns abuse of trust and the second of which concerns a particularly serious breach of the limits on conduct (EUR 7.5 million), which, if convicted, could put a person behind bars for up to five years.
Unfortunately, I will not be able to tell you about the content of the Protocol before 5 December 2097.
Liina Kersna will then be 117 years old and I am not sure how many of you will still be interested in what she did.
We love to talk big about how open Estonia is. Unfortunately, the reality is very different. You have no idea how many classified documents we have. There are vast quantities of them, and they are scattered over millions of pages. Each of them has some kind of classification stamp on the corner.
Most of all, there are papers that bear the AK stamp in the corner. Their contents must remain secret for at least five years. But this could easily be extended for another five years….

Hidden in these papers is information about the Estonia disaster, the ice crisis, the VEB fund, the corruption story of the Port of Tallinn and many, many other events. But more than that, these papers are filled with information that should not be classified at all.
When Kaja Kallas became prime minister, she tried to encrypt the coroner information. And now the terrible secret of Kaja`s girlfriend Liina Kersna. The state of Estonia is in Kaja Kallas`s safe hands.”

//The Conservative Thinker//

Konservatiiv

Telli
Saatke teade
guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Kuva kõik kommentaarid
Minu võitlus ehk tee iseendani.
 
Seda lugu kirjutades tahan ma näidata enda väikese eluloo kokkuvõtet veidi humoorikas võtmes, et poliitika on jõudnud tavainimesteni tänu infotehnoloogia arengule. Poliitikat tehes pole enam vahet, oled sa mees või naine, noor või vana, kristlane või isegi haridustase pole enam oluline. Poliitika on kolinud internetti, kus puuduvad piirid.
Võib olla teen selle looga endale poliitilise enesetapu aga ma võtaks selle riski, sest nagu Edgar Savisaar oma viimases filmis mainis: “Kui oled poliitikasse läinud tuleb sul arvestada, et ühel päeval sind armastatakse ning teisel päeval võidakse sind kividega surnuks loopida, kuid tulemas on ka kolmas päev…”
Selle loo kirjutan ka teile mu kallid Facebooki sõbrad, et selgitada teile, mis minuga viimasel ajal lahti on ja miks mu postitused on läinud väga poliitiliseks. Olen saanud hulgaliselt küsimusi ja vastuseid sellel teemal. Küll küsitakse, et kas olen saanud elektrit või lihtsalt hulluks läinud, samuti hoiatatakse, et ma sita sisse ei astuks. Kuna poliitika mõjutab meid kõiki, oleks aus minu poolt ka ennast teile avada ja rääkida asjadest, mida teavad ainult mina ja minu lähedased. Mõtisklen siis vähe sellel teemal ja loodan, et iga lugeja peale lugemist ka vaataks enda sisse ja mõtleks, mis on tema eesmärk siin maamunal.
 
Sündisin 25. juunil 1985. Mu sünd algas kohe võitlusega elu eest, sest diagnoositi soolte väärareng, mille kõrvaldamist ei oldud Nõukogude Eestis veel tehtud. Selleks kutsuti Moskvast professor, kes sooritas minu peal esmase sellise operatsiooni. Nagu mulle meeldib enda kohta öelda: “Olin kui katsejänes, tänu kellele on nüüd elus palju lapsi.” Minu raviarstiks sai doktor Ann Paal, kellele olen ma elu lõpuni väga tänulik. Operatsioonide rohkuse tõttu juba väga varases eas arvasid mu vanemad, et ilmselt sain ma ajukahjustuse, sest tegin nende meelest arusaamatuid tegusid. Kuid tagantjärgi võttes olid need juba mu esmased sammud poliitikas.
 
Mäletan aega Haapsalu Nurme lasteaias, kus terve lasteaiarühm oli minu “juhtida”. Strateegia oli lihtne. Teesklesin magamist kuni kasvatajad läksid vaikse tunni ajal kohvile. Kohe kui plats neist puhas, ajasin kõik lapsed üles ja hakkasin koosolekuga pihta. Tulemuseks oli kas vaasist nurmenukkude ärasöömine, riietega duši alla kogu rühma juhatamine, nii et pärast kogu rühm tilkus. Ei puudunud ka avalikud üritused, kus ma pidin rühmale ennast tõestama, näiteks suudlema tüdrukut, kes mulle väga meeldis. Tegin seda rühma poiste hõiskamise saatel. Korra juhtusin tantsima ilma püksata, mida ka mu ema ja kasvataja juhuslikult minu seljataga imestasid. Emal muidugi silmad häbi täis.
Esimesse klassi läksin ma aastal 1992. Kooliks oli Haapsalu 1. keskkool. Mulle ei jõudnud kohale, miks kõik lapsed peavad ilusti istuma koolipingis sirge seljaga ja kuulama, mida õpetaja klassi ees räägib. Mässaja nagu ma ka lasteaias olin, ei meeldinud mulle tookord üldse. Selle asemel et õppida, olin ma tunni ajal laua all ja mängisin autodega. See aga ei tähendanud veel, et ma ei kuulanud, mida õpetaja rääkis. Minust sai klassis “Outsider”, kuniks mind esimese klassi lõppedes koolist välja visati ja Haapsalu Sanatoorsesse Internaatkooli suunati. Olles seal esimeses klassis, võttis õpetaja Kersti Roosvald iga last personaalselt. Õpetaja imestus oli suur, kuna ma täitsin töövihikud enne teisi otsast lõpuni ära ning lugesin kõigist soravamalt. Ta ei mõistnud, mis jutt see on, et ma ei suuda õppida. Mind taheti tõsta edasi poole aasta pealt teise klassi, kuid seda ei tehtud, kuna mu vanaema arvas, et poiss juba harjunud õpetajaga ning mul aega koolis käia küll.
 
Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli siis Eestis üks paremaid koole õppemeetodite ja õppeefektiivsuse poolest. Tavakoolid tammusid endiselt nõukogudeaegses õppementaliteedis.
Kuna lastel olid kas füüsilised või vaimsed puuded, pidid õpetajad iga last õpetama personaalselt ja arendama välja just tema kõige tugvema oskuse. Võin täiesti kindel olla, et Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli selle poolest teistest koolidest vähemalt 15 aastat arengus ees. Koolis õpetati kõike eluks vajalikku. Peale tunde oli võimalus käia kõikvõimalikes ringides, milledest ma aktiivselt osa võtsin ning tänu millele olid mul hilisemad huvid teatri, rahva- kui ka peotantsu vastu.
 
Alglassides sain ka nautida isa ebaõnnestunud uraaniäri katset. Olin üleöö kooli üks kuulsaimaid lapsi. Kuulsuse oreool kestis kõik 90-ndad aastad. Alles hiljem Andres Anvelti kirjutis “Punane elavhõbe” tuletas mulle ja ühiskonnale juhtunut meelde. Inimesed olid selleks ajaks juba asja unustanud ning võtsid ta lugu kui “Seiklusjutte maalt ja merelt.”
Koolis tutvusin teiste eakaaslastega, samuti ka vanemate klassi poistekambaga, kellele meeldis nõrgematele liiga teha ning sooritada muid mittekõlbelisi tegusi. Nagu öeldakse, kui tahad ellu jääda, siis ulu koos huntidega. Ka mina pidin seisma silmitsi olukorraga – kas olen ise peksukott või ajada poliitikat, kus hundidi söönud – lambad terved. See uus sotsiaalne olukord andis mulle väga suure kogemuse tunnetada omal nahal hea ja kurja vahekorda.
Suuremaks saades mulle meeldis põhikooli kirjanduse tundides kirjutada kirjandeid. Klassijuhataja ja kirjanduse õpetaja Imbi Beek lasi alati mu kirjandeid klassi ees ette lugeda. Seda teades kirjutasin omad lood nii, et klassikaaslased, kes seda kuulasid, said alati naerda. Ka põhikooli lõpukõne oli minu teha ja koostada, sest Imbi ütles, et sinust Mario saab rahvainimene – palun, kas koostaksid selle kõne. Siis ma ei mõistnud veel selle lause tähendust, kuid ma nõustusin tema palvega.
 
Suurema osa ajast viibisin ma vanavanemate juures Haeska külas Läänemaal, sest vanemad käisid tööl ja vaheaegadel ei olnud linnas lihtsalt huvitav. Tänu sellele on mul sealsete inimestega lähedane suhe. Haeska oli ka vabaduste küla, sest seal sai teha kõike, mida linnas teha ei saanud. Kui sain 15- aastaseks, sai vanaisa heinatöö eest nõukogudeaegse külgkorviga mootorratta K-750, mida mul meeldis pidevalt ärandada. Kaks nädalat peale motika saamist pidin veetma nädala haiglas, kuna tegin mootorrattaga avarii. Avarii tulemusel lõin pea vastu puud nii kõvasti ära, et kiiver läks pooleks. Õnnetusest oli vähemalt nii palju kasu, et õpitulemused läksid korraks väga heaks. Eeldasin, et see oli tingitud löögist pähe. Haiglast välja saades klopsisin motika üles, sest tolleaegne armastus mootorrataste vastu oli väga tugev ja mind ei heidutanud üks ebaõnnestumine, vaid pigem andis mulle kogemust ja jõudu juurde.
Kohalike poistega lõime minu esimese niiöelda põrandaaluse organisatsiooni “BikersGang”. Meil oli oma põhikiri, mille juhatusega vastu võtsime, samuti oma logo. Kahjuks neist säilinud midagi ei ole. Kamba eesmärk oli sõita mootorratastega ning teha igasuguseid lolluseid, mis vähegi pähe tuli.
 
Kaitseväes teenisin logistikapataljonis Tallinnas. Oma lapsepõlve haiguse tõttu oli mul võimalus kaitseväest ära hiilida, kuid seda ma ei teinud. Hoopis vastupidi, ma lausa nõudsin, et mind sinna vastu võetakse. Arstid kehitasid õlgu ning soovisid mulle edu ning nõnda ma alustasin oma kaitseväeteenistust. Esimesed kolm päeva olid kui õudusunenägu ning mõtlesin:” Kuhu kuradi kohta ma nüüd lasin ennast paigutada.” Oli suvine aeg ja räigelt kuum. Vormis oli lausa võimatu olla. Keel surises suus, higi lahmas päevad läbi ning poisid rivis minestasid. Osad poisid oli seal olles nii šokis, et istusid taburetil ning kõigutasid oma keha nagu hullud hullumajas, ise korrutades: “Ma põgenen siit, ma põgenen siit.” Üks nooruk lõikus ennast duširuumis, et saaks ära pääseda. Tihedad külalised tubades olid allülemad, kes karjusid poiste peale ning keerasid madratsid ja kappide sisud tagurpidi. Seda tehti süstemaatiliselt. Ma valetaks, kui ütleks, et ma öösiti patja ei nutnud, kuid samas kinnitasin endale, et pean need 11 kuud vastu. Aeg läks edasi. Kui sõduri baaskursus läbitud ja ka ametid omandatud, anti meile kõigile kohustused, mida pidime täitma. Kuna olin staabi kaitsejaos, mis koosnes enamasti venelastest ja ükski nooremseersant ei olnud nõus seda allumatut jagu juhtima, anti see kohustus millegipärast mulle. Ja siis saabus minu jaoks see aeg nagu oleksin ma nõukogude armees, sest ümberringi toimus suhtlemine ainult vene keeles. Õnneks sain tänu oma varasematele elukogemustele nendega kohe sina peale ning ma olin ainuke, kelle käsku nad lõpuks täitsid ja seda ma tegin kõike eesti keeles. Teistele seersantidele, kes midagi neilt nõudsid, öeldi lihtsalt: “Ma ei saa aru!”
 
Kaitseväes sain oma esimese organiseeritud seadusliku jaojuhtimise kogemuse, samas ise olles reamehe auastmes. Kapraliks sain ma alles kaitseliidus.
 
Siin kiiresti muutuvas maailmas pead olema sa väga paindlik. Selleks olen töötanud väga erinevatel aladel, et saada kogemusi ning leida oma elu eesmärk. Kui sa elus midagi väga tahad, siis lõpuks sa selle ka saad!
Olen olnud kelner, baarman, autopesija, kohviku pidaja, Kaitseliidu valverühmas valvur, diskoteegis turvamees, laevatehases lamineerija, aurahade tehases pronseerija, kipsipaigaldaja, lagedepaigaldaja, 4×4 veoliste rajakohtunik, mööblipaigaldaja ja isegi ühe päeva Valjala sepikojas sepp.
 
2016. aastal tulin Soome, kuna Eestis elades ja töötades palk ei rahuldanud mind. Võtsin majalaenu ning ka lapsed, kes olid vahepeal sündinud, vajasid parimat. Esimesed kuud olid võõras riigis keerulised. Kolm kuud elasin isa köögis laua all koos oma elukaaslasega, kellega sai Soome teekond ette võetud. Aga ma ei andnud alla ja samm-sammult rühkisin ikka edasi ja edasi. Lõpuks elukaaslane andis alla ning läks Eestisse tagasi . Ka meie suhe läks koos temaga.
Tänu emale ja ta elukaaslasele avastasin EKRE päriselt.
 
Paljud on küsinud: “Miks just EKRE?” Mu vastus on lihtne: “Miks peaksin ma valima poliitilise ideoloogiaga parteid, mida minu vanavanemad Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast saati on piimapuki ääres kirunud?”
Peagi mõistsin, et kõik see mida ma olen elus läbi kogenud, ongi pakitud ühte formaati ehk sain poliitilise ilmutuse. Sest EKREs ongi need tavalised Eestimaa inimesed, kes oma elukogemustele tuginedes ajavad koos ühte asja – Eesti asja!