Perevägivalla mitu tahku *** Multiple facets of domestic violence

Selle loo soovin kirjutada meeste kaitseks. Samuti ma ei propageeri vägivalda ega õhuta sugude vahelist vaenu vaid avan vaatevinkleid, millest tuleks rääkida, aga enamus vaikivad.
Feminismi pealesurumisega on tekkinud olukord, kus mehi alavääristatakse ja diskrimineeritakse. See jutt tundub küll jabur ja kohati meestele vastuvõetamatu ning alandav, kuid nii see on.
Mehed on looduse poolt füüsiliselt naistest tugevamad. Samas naised on omakorda vaimselt meestest tugevamad. Juba sajandeid naised teavad, et tegelikult mees küll võib valitseda riiki. Meest valitseb aga ju tema – oma kavaluse ning nutikusega. Tegelikult on mees ja naine aegade algusest saati olnud võrdsed. Mees oma jõuga ja naine oma nõuga.
Praeguses ühiskonnas aga feministid tahavad allutada oma tahtele meeste jõu ning saavutada naiste ülemvõim. Feministid on seda juba suuresti saavutanud tänu seadusandlusele. Kallutatakse seadused naiste kasuks, tuues alati põhjenduseks, et mees on ju tugevam pool ja naised vajavad kaitset. Naine teeb ennast mehe kõrval väga väetiks ja hapraks olevuseks. Kuid tegelik reaalsus on midagi muud.
Antud olukord on ka toonud kokkupõrke uueaja ja vanaaja arusaamades. Praeguses olukorras on mees surutud nurka vastassugupoole poolt.
Kui vaadates ajaloos tagasi, siis 100 aastat tagasi oli täielikult välistatud, et naine terroriseerib meest, sest naised teadsid oma kohta ja ülesannet ühiskonnas. Nad mitte kunagi ei roninud meeste “pükstesse” ja samuti ei roninud mehed naiste “seelikutesse”. Seadused ei andnud kunagi naistele selliseid õiguseid, millised tänapäeval neil on. Seega ei saa me olukorda hinnata nagu seda vanasti tehti.
Kaitseväe läbinuna tean, et sõjaolukorras tuleb vaenlane tappa. Kas perekond on igapäevane sõjatanner, kus mees ja naine on vastaspoolel ning tõestavad üksteisele, kumb neist on peres kõvem tegelane? Just feministid on sellise olukorra meie peremudelis loonud.
Toon näite. Kodus on toimunud koduvägivalla juhtum. Politsei kutsutakse kohale. Politsei kohale jõudes on vaatemäng järgmine – naine istub trepil, silm sinine, nutab ning karjub:” Ma ei suuda enam! Mees joob ja peksab mind alalõpmata!” ja osutab käega toa suunas. Mees istub nukralt köögilaua taga, kaks pitsi ja poolik pudel viina laual, endal üks põsk tulipunane. Mees vastab pomisedes, endal silmad häbi täis: “Ma poleks ju seda teinud aga ta ise küsis ja mul läks pilt mustaks!”
Politsei lahendab olukorra nii, et palub naisel teha mehe vastu avalduse füüsilise väärkohtlemise pärast. Naisel on kaks võimalust – ta kas teeb avalduse või mitte. Suure tõenäosusega ta seda ei tee, kuna sellisel juhul ta otseselt lammutaks ülesehitatud peresüsteemi, mida nimetatakse hellitavalt perekonnaks. Avalduse esitamise korral naine näitab korraks mehele koha kätte, kuid see kestab vaid järgmise ühise viinavõtmiseni.
Iga kord, kui kuulen sellistest juhtumistest, tekib mul küsimus: “Miks ei suunata antud perekond sundkorras pereteraapiasse, kus harutatakse lahti kogu nende pereelu ja tänu millele oleks võimalik lahendada nende pereprobleemid ning ennetada järgmised analoogsed väljakutsed!?”
Sellised situatsioonid ei ole alati mustvalged. Keegi ju ei tea, kui palju on naine või mees kasutanud vaimset vägivalda. See ei jäta endast ühtegi füüsilist märki, kuid tõukab inimest sooritama füüsilist vägivalda teise suhtes. Laste korral tuleb viivitamatult kaasata lastekaitse, sest vanemate arveteklaarimine mõjutab lapsi oluliselt.
Seadusandluse rakendamisel üritatakse hoida seda joont, et naisel on suuresti iga kord mehe ees eelis, kuna ta on ju nõrgem. Kohtuvaidlused lapse hooldusõiguse üle enamjaolt võidavad alati naised. Samuti elatisraha suuruse määravad naised, sest igal juhul mees maksab ju liiga vähe. Kohus arvestab küll, et mehel peaks jääma kätte elatusmiinimum, kuid ülejäänud järelmaksud ja pangalaenud on ju mehe eralõbu ja kui ei saa hakkama, siis tuleb neist loobuda.
Need mehed, kellel on mitu last eelmisest kooselust, on kohustatud samuti lapse pealt maksma 292 eurot kuus. Arvestades sellega, et 3 lapsepuhul ei saa mõni mees Eesti nii palju palkagi.
Ainuke ühiskondlik seisukoht on: “Miks tegid siis nii palju lapsi? Kes käskis lahku minna! Nüüd maksa!” Arvestamata jäetakse asjaolu, et mees ei tee lapsi üksinda.
Teine väga suur probleem on see, et mees kellelt on mõistetud välja elatisraha, ei pruugi teada, kui sihtotstarbeliselt naine seda kasutab. Ja naine ei pea ka seda kuidagi mehele tõendama, kui just kohus teistmoodi ette ei näe.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et tänapäeva ühiskonnas hirmsasti soovitakse võrdsust. Antud juhul on need kaalukausid küll väga kallutatud ühes suunas või ainult mulle tundub nii?
Liituge Meeste Võrdõigusliku Klubiga Facebookis!
Teid väsimatult teenides, EESTI EEST!
***
I want to write this story in defense of men. I am also not advocating violence or inciting hatred between the sexes, but opening up perspectives that should be talked about, but most remain silent.
The imposition of feminism has created a situation in which men are degraded and discriminated against. This talk may seem absurd and at times unacceptable and degrading to men, but it is true.
Men are physically stronger than women by nature. Women, in turn, are mentally stronger than men. For centuries, women have known that a man can actually rule a country. But it is she who rules – with her cunning and cleverness. In fact, since time immemorial, man and woman have been equal. The man with his strength and the woman with her wit.
In today’s society, however, feminists want to subordinate the power of men to their will and achieve the supremacy of women. Feminists have already largely achieved this through legislation.
Laws are tilted in favor of women, always on the grounds that men are the stronger party and women need protection. A woman makes herself look very weak and fragile next to a man. But the reality is different. This situation has also brought about a clash between new and old age perceptions. In the present situation, man is pushed into a corner by the other side.
If you look back in history, 100 years ago it was completely out of the question for a woman to terrorize a man because women knew their place and function in society. They never put on men’s “trousers” and men never put on women’s “skirts”. Laws never gave women the rights they have today. So, we cannot judge the situation as we did in the old days.
As a veteran of the Defense Forces, I know that in a war situation you have to kill the enemy. Is the family an everyday war zone, where husband and wife are on opposite sides, proving to each other who is the tougher character in the family? It is the feminists who have created this situation in our family model.
To give an example. There has been an incident of domestic violence at home. The police are called. When the police arrive, the scene is as follows – a woman is sitting on the stairs, her eyes blue, crying and screaming: “I can’t take it anymore! The man keeps drinking and beating me! He’s screaming and beating me and beating me!”
The man sits down sadly at the kitchen table, two pints and a half-bottle of vodka on the table, one cheek scarlet. The man replies, muttering, his eyes full of shame: “I wouldn’t have done it, but she asked me herself and everything went black all around my eyes!”
The police resolve the situation by asking the woman to file a complaint against the man for physical abuse. The woman has two options – either to make a complaint or not.
Most likely she will not, as this would directly dismantle the family system that has been built up, affectionately known as the family. If she does, she will briefly show her husband his place, but this will only last until the next time they drink wine together.
Every time I hear about such cases, I wonder: “Why not refer this family forcibly into family therapy, where their whole family life can be unraveled and their family problems can be resolved and the next similar challenges can be prevented!?”
Such situations are not always black and white. After all, no one knows how much mental violence a woman or a man has used. It leaves no physical sign, but it pushes a person to commit physical violence against another. In the case of children, child protection must be involved immediately, as the parent’s account-broking has a major impact on the children.
In the implementation of the legislation, there is an attempt to maintain the line that the woman has an advantage over the man in every case, largely because she is weaker. In most cases, women always win in child custody disputes.
The amount of maintenance is also set by the women, because in any case the man pays too little. The court takes into account the fact that the man should receive the minimum, but the rest of the instalments and the bank loans are the man’s private income, and if he can’t manage, he has to give them up. Men who have more than one child from a previous relationship are also liable to pay €292 per child. per month. Considering that with 3 children, some men in Estonia do not even get paid that much. The only societal position is: “Why did you have so many children? Who told you to get divorced! Now pay!” What is ignored is the fact that a man does not have children alone. Another very big problem is that the man who has been ordered to pay maintenance may not know how the woman is using
it. And the wife does not have to prove this to the husband in any way, unless the court orders otherwise.
To sum up, there is a strong desire for equality in today’s society. In this case, the scales are very much tilted in one direction, or is it just me?
Join the Men’ Equality Club in Facebook!
Serving you tirelessly,
FOR ESTONIAN !
17.07.2020
https://patreon.com/TheConservativeThinker?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copyLink&utm_campaign=creatorshare_creator
Konservatiiv

Telli
Saatke teade
guest
1 Kommentaar
Vanimad
Uusimad Enim hääli saanud
Inline Feedbacks
Kuva kõik kommentaarid
Anne Anderson
Anne Anderson
1 year ago

Leian naisena,et sul on õigus. Olukorrad, kus naine mehel naha üle kõrvade tõmbab ei ole mitte olematud ja neid on päris palju, kahjuks ei jõua need avalikkuse ette, sest sellisel juhul jääks nn nõrgem pool süüdlaseks ja seda feminism ei luba ju. Feminismi esindajad nõuavad võrdsust igal alal, aga millegipärast pole neid näha füüsiliselt rasketel /meeste/ töödel kaasalöömas, laubalt higi pühkimas, hoopis istuvad kontorites ja teevad maniküüri, /pikad ja kallid küüned ei luba ju midagi rasket teha/!

Minu võitlus ehk tee iseendani.
 
Seda lugu kirjutades tahan ma näidata enda väikese eluloo kokkuvõtet veidi humoorikas võtmes, et poliitika on jõudnud tavainimesteni tänu infotehnoloogia arengule. Poliitikat tehes pole enam vahet, oled sa mees või naine, noor või vana, kristlane või isegi haridustase pole enam oluline. Poliitika on kolinud internetti, kus puuduvad piirid.
Võib olla teen selle looga endale poliitilise enesetapu aga ma võtaks selle riski, sest nagu Edgar Savisaar oma viimases filmis mainis: “Kui oled poliitikasse läinud tuleb sul arvestada, et ühel päeval sind armastatakse ning teisel päeval võidakse sind kividega surnuks loopida, kuid tulemas on ka kolmas päev…”
Selle loo kirjutan ka teile mu kallid Facebooki sõbrad, et selgitada teile, mis minuga viimasel ajal lahti on ja miks mu postitused on läinud väga poliitiliseks. Olen saanud hulgaliselt küsimusi ja vastuseid sellel teemal. Küll küsitakse, et kas olen saanud elektrit või lihtsalt hulluks läinud, samuti hoiatatakse, et ma sita sisse ei astuks. Kuna poliitika mõjutab meid kõiki, oleks aus minu poolt ka ennast teile avada ja rääkida asjadest, mida teavad ainult mina ja minu lähedased. Mõtisklen siis vähe sellel teemal ja loodan, et iga lugeja peale lugemist ka vaataks enda sisse ja mõtleks, mis on tema eesmärk siin maamunal.
 
Sündisin 25. juunil 1985. Mu sünd algas kohe võitlusega elu eest, sest diagnoositi soolte väärareng, mille kõrvaldamist ei oldud Nõukogude Eestis veel tehtud. Selleks kutsuti Moskvast professor, kes sooritas minu peal esmase sellise operatsiooni. Nagu mulle meeldib enda kohta öelda: “Olin kui katsejänes, tänu kellele on nüüd elus palju lapsi.” Minu raviarstiks sai doktor Ann Paal, kellele olen ma elu lõpuni väga tänulik. Operatsioonide rohkuse tõttu juba väga varases eas arvasid mu vanemad, et ilmselt sain ma ajukahjustuse, sest tegin nende meelest arusaamatuid tegusid. Kuid tagantjärgi võttes olid need juba mu esmased sammud poliitikas.
 
Mäletan aega Haapsalu Nurme lasteaias, kus terve lasteaiarühm oli minu “juhtida”. Strateegia oli lihtne. Teesklesin magamist kuni kasvatajad läksid vaikse tunni ajal kohvile. Kohe kui plats neist puhas, ajasin kõik lapsed üles ja hakkasin koosolekuga pihta. Tulemuseks oli kas vaasist nurmenukkude ärasöömine, riietega duši alla kogu rühma juhatamine, nii et pärast kogu rühm tilkus. Ei puudunud ka avalikud üritused, kus ma pidin rühmale ennast tõestama, näiteks suudlema tüdrukut, kes mulle väga meeldis. Tegin seda rühma poiste hõiskamise saatel. Korra juhtusin tantsima ilma püksata, mida ka mu ema ja kasvataja juhuslikult minu seljataga imestasid. Emal muidugi silmad häbi täis.
Esimesse klassi läksin ma aastal 1992. Kooliks oli Haapsalu 1. keskkool. Mulle ei jõudnud kohale, miks kõik lapsed peavad ilusti istuma koolipingis sirge seljaga ja kuulama, mida õpetaja klassi ees räägib. Mässaja nagu ma ka lasteaias olin, ei meeldinud mulle tookord üldse. Selle asemel et õppida, olin ma tunni ajal laua all ja mängisin autodega. See aga ei tähendanud veel, et ma ei kuulanud, mida õpetaja rääkis. Minust sai klassis “Outsider”, kuniks mind esimese klassi lõppedes koolist välja visati ja Haapsalu Sanatoorsesse Internaatkooli suunati. Olles seal esimeses klassis, võttis õpetaja Kersti Roosvald iga last personaalselt. Õpetaja imestus oli suur, kuna ma täitsin töövihikud enne teisi otsast lõpuni ära ning lugesin kõigist soravamalt. Ta ei mõistnud, mis jutt see on, et ma ei suuda õppida. Mind taheti tõsta edasi poole aasta pealt teise klassi, kuid seda ei tehtud, kuna mu vanaema arvas, et poiss juba harjunud õpetajaga ning mul aega koolis käia küll.
 
Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli siis Eestis üks paremaid koole õppemeetodite ja õppeefektiivsuse poolest. Tavakoolid tammusid endiselt nõukogudeaegses õppementaliteedis.
Kuna lastel olid kas füüsilised või vaimsed puuded, pidid õpetajad iga last õpetama personaalselt ja arendama välja just tema kõige tugvema oskuse. Võin täiesti kindel olla, et Haapsalu Sanatoorne Internaatkool oli selle poolest teistest koolidest vähemalt 15 aastat arengus ees. Koolis õpetati kõike eluks vajalikku. Peale tunde oli võimalus käia kõikvõimalikes ringides, milledest ma aktiivselt osa võtsin ning tänu millele olid mul hilisemad huvid teatri, rahva- kui ka peotantsu vastu.
 
Alglassides sain ka nautida isa ebaõnnestunud uraaniäri katset. Olin üleöö kooli üks kuulsaimaid lapsi. Kuulsuse oreool kestis kõik 90-ndad aastad. Alles hiljem Andres Anvelti kirjutis “Punane elavhõbe” tuletas mulle ja ühiskonnale juhtunut meelde. Inimesed olid selleks ajaks juba asja unustanud ning võtsid ta lugu kui “Seiklusjutte maalt ja merelt.”
Koolis tutvusin teiste eakaaslastega, samuti ka vanemate klassi poistekambaga, kellele meeldis nõrgematele liiga teha ning sooritada muid mittekõlbelisi tegusi. Nagu öeldakse, kui tahad ellu jääda, siis ulu koos huntidega. Ka mina pidin seisma silmitsi olukorraga – kas olen ise peksukott või ajada poliitikat, kus hundidi söönud – lambad terved. See uus sotsiaalne olukord andis mulle väga suure kogemuse tunnetada omal nahal hea ja kurja vahekorda.
Suuremaks saades mulle meeldis põhikooli kirjanduse tundides kirjutada kirjandeid. Klassijuhataja ja kirjanduse õpetaja Imbi Beek lasi alati mu kirjandeid klassi ees ette lugeda. Seda teades kirjutasin omad lood nii, et klassikaaslased, kes seda kuulasid, said alati naerda. Ka põhikooli lõpukõne oli minu teha ja koostada, sest Imbi ütles, et sinust Mario saab rahvainimene – palun, kas koostaksid selle kõne. Siis ma ei mõistnud veel selle lause tähendust, kuid ma nõustusin tema palvega.
 
Suurema osa ajast viibisin ma vanavanemate juures Haeska külas Läänemaal, sest vanemad käisid tööl ja vaheaegadel ei olnud linnas lihtsalt huvitav. Tänu sellele on mul sealsete inimestega lähedane suhe. Haeska oli ka vabaduste küla, sest seal sai teha kõike, mida linnas teha ei saanud. Kui sain 15- aastaseks, sai vanaisa heinatöö eest nõukogudeaegse külgkorviga mootorratta K-750, mida mul meeldis pidevalt ärandada. Kaks nädalat peale motika saamist pidin veetma nädala haiglas, kuna tegin mootorrattaga avarii. Avarii tulemusel lõin pea vastu puud nii kõvasti ära, et kiiver läks pooleks. Õnnetusest oli vähemalt nii palju kasu, et õpitulemused läksid korraks väga heaks. Eeldasin, et see oli tingitud löögist pähe. Haiglast välja saades klopsisin motika üles, sest tolleaegne armastus mootorrataste vastu oli väga tugev ja mind ei heidutanud üks ebaõnnestumine, vaid pigem andis mulle kogemust ja jõudu juurde.
Kohalike poistega lõime minu esimese niiöelda põrandaaluse organisatsiooni “BikersGang”. Meil oli oma põhikiri, mille juhatusega vastu võtsime, samuti oma logo. Kahjuks neist säilinud midagi ei ole. Kamba eesmärk oli sõita mootorratastega ning teha igasuguseid lolluseid, mis vähegi pähe tuli.
 
Kaitseväes teenisin logistikapataljonis Tallinnas. Oma lapsepõlve haiguse tõttu oli mul võimalus kaitseväest ära hiilida, kuid seda ma ei teinud. Hoopis vastupidi, ma lausa nõudsin, et mind sinna vastu võetakse. Arstid kehitasid õlgu ning soovisid mulle edu ning nõnda ma alustasin oma kaitseväeteenistust. Esimesed kolm päeva olid kui õudusunenägu ning mõtlesin:” Kuhu kuradi kohta ma nüüd lasin ennast paigutada.” Oli suvine aeg ja räigelt kuum. Vormis oli lausa võimatu olla. Keel surises suus, higi lahmas päevad läbi ning poisid rivis minestasid. Osad poisid oli seal olles nii šokis, et istusid taburetil ning kõigutasid oma keha nagu hullud hullumajas, ise korrutades: “Ma põgenen siit, ma põgenen siit.” Üks nooruk lõikus ennast duširuumis, et saaks ära pääseda. Tihedad külalised tubades olid allülemad, kes karjusid poiste peale ning keerasid madratsid ja kappide sisud tagurpidi. Seda tehti süstemaatiliselt. Ma valetaks, kui ütleks, et ma öösiti patja ei nutnud, kuid samas kinnitasin endale, et pean need 11 kuud vastu. Aeg läks edasi. Kui sõduri baaskursus läbitud ja ka ametid omandatud, anti meile kõigile kohustused, mida pidime täitma. Kuna olin staabi kaitsejaos, mis koosnes enamasti venelastest ja ükski nooremseersant ei olnud nõus seda allumatut jagu juhtima, anti see kohustus millegipärast mulle. Ja siis saabus minu jaoks see aeg nagu oleksin ma nõukogude armees, sest ümberringi toimus suhtlemine ainult vene keeles. Õnneks sain tänu oma varasematele elukogemustele nendega kohe sina peale ning ma olin ainuke, kelle käsku nad lõpuks täitsid ja seda ma tegin kõike eesti keeles. Teistele seersantidele, kes midagi neilt nõudsid, öeldi lihtsalt: “Ma ei saa aru!”
 
Kaitseväes sain oma esimese organiseeritud seadusliku jaojuhtimise kogemuse, samas ise olles reamehe auastmes. Kapraliks sain ma alles kaitseliidus.
 
Siin kiiresti muutuvas maailmas pead olema sa väga paindlik. Selleks olen töötanud väga erinevatel aladel, et saada kogemusi ning leida oma elu eesmärk. Kui sa elus midagi väga tahad, siis lõpuks sa selle ka saad!
Olen olnud kelner, baarman, autopesija, kohviku pidaja, Kaitseliidu valverühmas valvur, diskoteegis turvamees, laevatehases lamineerija, aurahade tehases pronseerija, kipsipaigaldaja, lagedepaigaldaja, 4×4 veoliste rajakohtunik, mööblipaigaldaja ja isegi ühe päeva Valjala sepikojas sepp.
 
2016. aastal tulin Soome, kuna Eestis elades ja töötades palk ei rahuldanud mind. Võtsin majalaenu ning ka lapsed, kes olid vahepeal sündinud, vajasid parimat. Esimesed kuud olid võõras riigis keerulised. Kolm kuud elasin isa köögis laua all koos oma elukaaslasega, kellega sai Soome teekond ette võetud. Aga ma ei andnud alla ja samm-sammult rühkisin ikka edasi ja edasi. Lõpuks elukaaslane andis alla ning läks Eestisse tagasi . Ka meie suhe läks koos temaga.
Tänu emale ja ta elukaaslasele avastasin EKRE päriselt.
 
Paljud on küsinud: “Miks just EKRE?” Mu vastus on lihtne: “Miks peaksin ma valima poliitilise ideoloogiaga parteid, mida minu vanavanemad Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast saati on piimapuki ääres kirunud?”
Peagi mõistsin, et kõik see mida ma olen elus läbi kogenud, ongi pakitud ühte formaati ehk sain poliitilise ilmutuse. Sest EKREs ongi need tavalised Eestimaa inimesed, kes oma elukogemustele tuginedes ajavad koos ühte asja – Eesti asja!